lördag 9 augusti 2014

Nu slutar jag.

Inom en vecka lägger jag ner denna blogg på grund av för få läsningar.

söndag 15 juni 2014

Kamerainställningarna

Som en påminnelse upprepar jag att jag i huvudsak skriver om systemkameror avsedda för amatörer av olika duktighetsgrad.
Detta avsnitt skall handla om olika sätt att mäta exponeringen och därmed hantera ljusinsläppet. Som du minns så är det två funktioner i kameran som styr mängden ljus som når sensorn. Tiden eller den tid som slutaren står öppen och bländaren som genom sin olika storlek släpper in olika mycket ljus.
ISO, den tredje parametern för sensorn är en grundläggande inställning som sällan ändras inför varje bild och den har sitt kapitel.

Jag antar att din kamera har minst följande lägen för att kontrollera ljuset.
P, Tv, Av och M. Den har säkert fler lägen men vi börjar med dessa 4.

Programautomatik eller P är ett läge som gör att kameran väljer rätt bländare och tid efter sitt förstånd men det går att ändra både tid och bländare för hand och då justerar kameran så att bilden fortfarande skall bli rätt exponerad.
En av de små datorer som finns i kameran har enkelt uttryckt tusentals bilder att jämföra med ditt motiv och med den mest liknande bilden så väljer kameran då ISO, tid och bländare.
P-läget blir bättre och bättre på alla kameror och har du ett motiv som finns i dagsljus och är någorlunda stilla så brukar resultatet bli bra.
Det går trots det inte att lita på P-läget helt så det finns bättre alternativ.

Tv eller tidsförval innebär att du själv väljer en lämplig tid och kameran väljer då en bländare som skall ge rätt exponering.
Tv är ett bra läge när du har ett motiv i rörelse eller använder en lång brännvidd. Det finns en gammal god regel att slutartiden skall vara minst brännvidden. Det innebär att en brännvidd på 200 mm behöver en slutartid på 1/200 dels sekund för att bli skarp. Det där beror lite på hur stadigt du håller kameran och stabiliseringssystemet i kameran hänger med. Att välja rätt tid efter motivets rörelse kräver erfarenhet och det får man som bekant genom träning. Dessutom så kan fotografen önska sig olika effekter i en snabb rörelse så mitt resonemang är ingen lag bara en hållpunkt.

Av innebär att du väljer en lämplig bländare och då väljer kameran rätt tid för rätt exponering. Av är rätt läge när du vill kontrollera skärpedjupet eller när tiden har mindre betydelse.

Inställningen M innebär att du kan välja vilken tid eller bländare du önskar. Kameran mäter fortfarande ljuset men justerar inget automatiskt. M-läget är användbart i många situationer men det kräver ett särskilt kapitel och det kommer senare

Mina ord förval kan ersättas med prioritet eftersom kameran prioriterar tid eller bländare och fotografen själv väljer den andra parametern.

Det du som har en systemkamera skall undvika är läget AUTO, i det läget sköter kameran allt åt dig och du kan inte påverka någon parameter. Om du kör på Autoläget med din systemkamera så har du kastat några tusenlappar i sjön.

Det finns förmodligen också inställningar för porträtt, landskap, nattbilder, sportbilder och kanske mer därtill i din kamera och hur de fungerar och sköter sitt jobb är mycket beroende på din kamera så här får du prova dig fram och testa. Min erfarenhet är att det mesta är skräpinställningar.

Ditt uppdrag är att lära dig hur kameran arbetar vid de grundläggande inställningarna P, Tv och Av. Du kan också utforska hur de olika lägena porträtt, landskap, sportbilder mm hanteras i din kamera.

måndag 12 maj 2014

Bildskärmen

Du har nu fått lite kunskap om kameran och det kommer mera men först en sak som är bortglömd alltför ofta, bildskärmen.

Jag hoppas att du har en modern platt bildskärm som ger dig en digital bild annars är resten av resonemanget ganska hopplöst. En analog bildskärm, alltså de gamla så kallade tjockskärmarna är rent meningslösa att kalibrera och tappar sina inställningar väldigt fort. Alltså vi lämnar tjockskärmen.

Om du ställer in din kamera på autovitbalans så sköter kameran om så att vitt blir vitt och rött blir rött och så vidare men vad är vitt egentligen och vad anser din kamera vara rött och inte minst hur visar din bildskärm de olika färgerna.
Men låt oss börja med var din dator och bildskärm står i rummet. Den bör inte stå i motljus vilket betyder att om du har ett fönster framför dig så måste du byta plats. I annat fall kommer du aldrig att få rätt visning av färgerna. Det kan vara acceptabelt att ha infallande dagsljus på skärmen men då får du variationer på grund av dagsljusets styrka och karaktär. Ställ den helst så att den är avskärmad från dagsljus och har du en lampa bredvid så skall den ha ca. 5500 Kelvin, alltså dagsljuskaraktär.

När du köpte din bildskärm så var den sannolikt inställd på 9300 Kelvin och detta är inte bra.
Så leta upp menyn för bildskärmsinställningar på skärmen och leta upp något som heter i stil med "färginställningar, färgtemperatur" eller något ditåt.
Ställ in färgtemperaturen på 6500, det är inte optimalt, men ger bästa grunden för rätt färger. Det optimala är 5000K men det ger oftast för låg ljusintensitet.

Därefter ger du dig på kontrasten som finns någonstans i skärmmenyn. Börja med högsta kontrast med risken att du behöver ändra den senare igen. Men just i detta skede är den inställningen bäst.

Nu kommer det knepigaste och mitt recept är avsett att ge en bättre skärm, inte en perfekt, men hur du får en perfekt skärm kommer på slutet.
Sök opp detta program och ladda ner det
http://www.calibrize.com/
Programmet är gratis och du får förlita dig till att du har ett mycket gott färgseende. Tyvärr har inte alla det och din skärm kommer att vara beroende av färgseendet.
Starta programmet och följ anvisningarna.
Vad du gör med programmet är att ställa in visningen av rött, grönt och blått som är de färgerna kameran hanterar i miljontals blandningar.
Programmet ger anvisningar att ända på den inställningar din skärm har men det har ett fel. Färgrutorna är randiga vilket försvårar inställningarna men om du gör det bästa av det så har du strax en mycket bättre färgåtergivning än tidigare.
Glöm inte att spara inställningarna, du får en påminnelse annars.

Det finns en sak du måste kontrollera i din kamera som hänger ihop med skärminställningarna och nu måste du kanske konsultera bruksanvisningen igen.
Du måste ha färgrymden i kameran inställd på sRGB.
 http://sv.wikipedia.org/wiki/SRGB
Adobe RGB är främst avsedd för den grafiska industrin och den har andra krav och inställningar men den lämnar jag därhän nu.

Om du nu har insett att kalibrering av skärmen är långt viktigare än du sett tidigare så kanske du vill ha en helt rätt kalibrerad skärm och då blir det blir det utgifter.
Här får du en länk till små finurliga mackapärer som gör jobbet tusen gånger bättre än dina ögon.
 http://www.scandinavianphoto.se/kategori/10659519/skaermkalibrering
och söker du på "skärmkalibrering" så finner du hur mycket som helst att läsa eller köpa.

Ge dig nu tid att ställa in din skärm, jag lovar att den kommer att bli bättre om än inte perfekt.
Slutklämmen blir att jag skriver om stationära datorer med en riktig separat bildskärm. Att kalibrera en laptop låter sig knappast göras. Betraktningsvinkeln påverkar färger och kontrast och bildskärmen är ofta det billigaste i den datorn.
Jo, jag vet att det finns undantag. 

söndag 27 april 2014

RAW och Jpeg

Den här gången blir det om bildformat och bildformat har nu inget med storleken på de bilder du eventuellt skriver ut eller hur de visas på skärmen.
Nej det skall handla om hur en kamera hanterar det ljus som efter omfattande elektronisk behandling i kameran hamnar på minneskortet.
Det finns mängder med bildformat men jag skall i huvudsak hålla mig till de två vanligaste.

Alla kameror, även mobilkameror använder ett bildformat som kallas RAW eller på svenska råformat. Men det är oftast bara systemkamerorna som kan spara på minneskortet i råformat.
Flertalet kompaktkameror kommer att behandla bildinformationen och spara den i Jpeg. Jpeg-formatet är en komprimering som minskar bildens informationsinnehåll med ca 80%. Missuppfatta nu inte detta som så att bilden blir förstörd, från och med Jpeg-version 9.1 så är komprimeringen inte destruktiv. Men det är ändå mycket stor skillnad mellan RAW och Jpeg.

En bild som levereras som Jpeg till minneskortet har skalat bort mycket i bildinformationen enligt en av fabrikanten bestämd formel.
Om jag försöker förklara det så har fabrikanten tagit miljoner bilder och med hjälp av dessa bilder försökt göra ett antagande om hur bilden skall se ut.
Den största nackdelen med Jpeg är att när du börjar bearbeta filen i datorn så blir behandlingen destruktiv, varje ändring du gör i filen försämrar det ursprungliga bildinnehållet.

Resonemanget i denna del av kursen blir mycket teoretiskt eftersom det finns många vägar att gå till en färdig bild. Men jag försöker förklara så att det blir praktiskt användbart med de kunskaper jag hittills delat med mig av.

RAW-formatet kallas ofta för ett digitalt negativ för det formatet måste precis som på den analoga tiden "framkallas".
På minneskortet finns all den information som samlades in av sensorn grundat på kamerans inställningar. Komprimeringen är obetydlig och det finns ingen formel för komprimering som hos Jpeg.
I RAW går det att ändra en stor del av exponeringsinställningarna vilket i stort är omöjligt i en Jpegfil.
Nackdelarna är att RAW inte går att öppna i datorn utan ett program som hanterar RAW. Du kan inte dela med dig av en RAW-fil direkt. RAW tar också mycket större plats på minneskortet. En RAW-fil blir 3-4 gånger större än en Jpeg.
Om din kamera kan leverera RAW till minneskortet så följer det också med ett program i kameraköpet som låter dig behandla bilden och göra om den till en färdig Jpeg-bild.
Fördelarna med RAW är:

 • Du kan strunta i vitbalansen eftersom du ställer denna i efterhand i bildbehandlingen.
 • En underexponerad bild går att ljusa upp något bländarsteg.
 • Du kan redigera bilden hur många gånger som helst och hur mycket som helst utan att förstöra den.
 • Du kan ändra färgmättnad och kontrast.
Nackdelarna med RAW är:


 • Du måste "framkalla" den i ett program i datorn.
 • Den tar mycket större utrymme på minneskortet.
Fördelarna med Jpeg är:

 • Du har en färdig bild för datorn som du kan dela med dig av och som kan öppnas i många program.
 • Många fler bilder på minneskortet.
 • Du behöver inte lära dig att redigera på samma sätt som i RAW.
Nackdelarna med Jpeg är:

 • Det saknas mycket information i bilden.
 • Redigeringsmöjligheterna med gott resultat är få.
Så min sammanfattning är att om du köpt en systemkamera och använder Jpeg så har du en kamera med större resurser än du använder och borde nog gjort ett enklare och mindre kostsamt val av kamera 

måndag 21 april 2014

Vitbalans

Ännu ett konstigt uttryck i fotovärlden, vitbalans. Våra ögon har en fantastisk förmåga att uppfatta ljus. Snön är nästan alltid vit, sandstranden likaså. Ett tomt pappersark ser vitt ut oavsett om du sitter i skuggan eller tittar på det i skenet av en gammaldags glödlampa.
Men sensorn i kameran är inte alls så exakt eller tillförlitlig eller om jag justerar mitt påstående lite så är det egentligen inte ögonen som ser allt rätt utan hjärnan som justerar färgerna och någon hjärna finns inte i kameran.

Vitbalansen mäts i Kelvingrader, kort uttryckt Kelvin eller K.
Ett stearinljus har ca 1000 K, en glödlampa ca. 3000 K och i skuggan kan man mäta upp ungefär 7000 K.
Man kan sammanfatta färgtemperaturen med att den sträcker sig från röda färger, 1000 K till blåa färger 10 000 K.
Detta klarar inte sensorn i kameran utan att få lite elektronisk hjälp och inte ens då är systemet tillräckligt. Det automatiska systemet klarar bara att justera mellan ca 3000 K till 7000 K.
Men lugn, det finns så klart lösningar på detta problemet också.

Den förinställda vitbalansen heter något i stil med AUTO WB och den klarar många situationer så lite alldagsfotografering utan större krav fungerar bra  med denna inställning.
Men vill du vidare så måste du gräva dig ner i systemet. Alla moderna systemkameror tillåter mer exakta inställningar av vitbalansen.
Din kamera bör ha inställningar för

 • Dagsljus
 • Skugga
 • Moln
 • Glödlampa
 • Lysrör
 • Blixt
som minsta alternativ men den medger förhoppningsvis också något som heter "egen vitbalans" och detta senare alternativet är det bästa.

Innan jag går vidare så vill jag inflika att det finns ett sätt att strunta i vitbalansen och alltid köra på Auto men det återkommer jag till, kunskapen om färgtemperatur är nödvändig ändå och kunskap är en lätt börda.

Ett starkt skäl att ställa in rätt vitbalans är att kamerans skärm visar bilden med den inställda vitbalansen så för att sen hur den slutgiltiga bilden blir redan vid tagningen bör du ha rätt inställning

Om du tar en bild vintertid i klart ljus med snö så blir bilden ofta totalt fel. Dels kommer snön att bli blå och den blir också underexponerad. I detta läge finns egentligen bara ett hjälpmedel och det är att använda egen vitbalans och bländarkompensation.
Det finns ett hjälpmedel som heter gråkort och det är exakt ett grått kort av olika storlek.
Det finns två grundtyper av gråkort 18 % som var en tidigare standard och 12 % som är en nyare standard. Det spelar ingen större roll vilket du använder.
Men köp inget av de billigare, de har inte rätt gråa färg om du är kritisk.
Insidan på en ryggsäck av märket Lowepro är 18 % grå och duger i många fall.

För att ställa in egen vitbalans så söker du upp det läget i kamerans meny. Se till att ditt gråkort fyller hela sökaren och ta en bild. Vitbalansen inställd!
Nu hör jag någon som säger att ett vitt papper duger bra men tyvärr är det inte sant.
Vita papper har ofta en bestrykning för att se vita ut och vitt i pappersbranschen är nåt helt annat än vitbalansering och Kelvingrader.

I nästa avsnitt skall jag förklara varför du i stort kan strunta i vitbalansen och avsnittet handlar då om vilket bildformat du använder.

Din uppgift blir att söka upp dina automatiska vitbalansinställningar i kameran och att se hur du kan välja egen vitbalans för just din kamera.

söndag 13 april 2014

Avståndsinställning

Degens kameror ställer in avståndet automatiskt men denna automatik är inte ofelbar. De mer avancerade kamerorna tillåter också manuell inställning av avståndet. Jag kommer i det följande att koncentrera mig på systemkameror även om en del gäller även för kompaktkameror.
När kameran fokuserar så mäter den inte det faktiska avståndet utan använder sig av kontrastmätning. En skarp bild har alltid högre kontrast än en suddig. Så genom att leta efter den inställning som ger högst kontrast finner den rätt skärpeinställning.

Om man tittar på det rent tekniska så så faller ljuset genom ett antal linser i objektivet, en spegel styr det mesta av ljuset via en spegel och ett prisma till sökarens mattskiva. Fotografen ser bilden från mattskivan via några linser. Dessa sista linser går att justera så att ett mindre synfel hos fotografen skall kunna kompenseras. Det finns oftast en liten ratt i anslutning till sökaren som går att vrida på. För att ställa in sökaren efter dina ögon så fokuserar du med kamerans automatik på ett mycket avlägset föremål. Lite gråa kontrastrika moln på himlen är utmärkta. När kameran fokuserat så vrider man på ratten för att få en helt skarp bild.

En del av ljuset faller via en spegel in på en sensor som känner av kontrasten och justerar en del linsers position i objektivet så att perfekt skärpa erhålls.
Det är mycket små motorer som justerar linserna och dessa motorer kan vara olika snabba. Och det är så enkelt att de snabbaste motorerna finns i de dyraste kamerorna.
Ju starkare ljus det är vid fotograferingstillfället desto bättre och exaktare fokusering. De flesta kameror har också ett infrarött hjälpljus som aktiveras vid svagt ljus. Några kameror använder också blixten om du aktiverat den. Ett antal svagare blixtar avfyras för att dels medverka vid skärpeinställningen men också och samtidigt förinställa blixtstyrkan.

Nu är det inte riktigt så enkelt som jag förklarat men jag förenklade för att du skulle förstå den grundläggande principen.
Komplikationerna består av att det dels finns flera olika inställningar för hur avståndsinställningen skall arbeta och dels för att det går att välja vilka punkter i motivet som skall mätas.
Kameran kan ställas in på flera sätt för att hantera avståndsmätningen.
Det enklaste är att kameran rakt av mäter avståndet och behåller denna inställning så länge du håller ner avtryckaren till hälften eller trycker av för att ta en bild.
Det finns också en servomätning som under hela tiden du håller ner avtryckaren justerar inställning om du har ett rörligt motiv. Praktiskt är det så att kamerans system försöker förutsäga i vilken riktning motivet rör sig. Det här systemet ställer stora krav på ljuset vid fototillfället. Mer ljus bättre, mindre ljus sämre exakthet.
Den här mätmetoden är strömslukande och kräver bra batterikondition (fulladdat batteri) och kan också orsaka att kameran slutar att fungera eftersom värmeutvecklingen i kameran blir så hög att en säkerhetsfunktion för överhettning aktiveras.
Det går också att ställa in helt manuell fokusering i systemkamerorna och då är det viktigt att koppla bort autofokus helt annars kan objektivet bli skadat.
Konsultera din bruksanvisning.

När man tittar i sökaren på en systemkamera så finns det mycket information men vi koncentrerar oss nu på ett antal små fyrkanter eller cirklar som är utspridda i sökaren. Det kan vara mycket olika antal beroende på kamerafabrikat och modell. När kameran har fokuserat så blinkar eller lyser dessa punkter upp. Antingen fast eller bara blinkar till. Det innebär att kameran anser att skärpan är inställd.
Det finns också en annan liten lampa i sökaren som indikerar att fokus är rätt, du får återigen leta i din bruksanvisning.
Att använda alla dessa mätpunkter är inte alltid det bästa valet så därför går det att välja antal punkter för avståndsmätning.
Du får titta i din bruksanvisning för att se hur du ändrar punktvalet men det finns alltid många olika val.
Att fotografera porträtt kräver att du använder en enda punkt, oftast den i mitten och när du ställt in den så är alla andra punkter avaktiverade. I rena porträtt så är det alltid (med några undantag) ögonen som skärpan skall vara inställd på.

Som om inte allt detta var nog så finns det mer att ta hänsyn till vid skärpeinställningen.
Ditt objektivs brännvidd komplicerar avståndsinställningen. Ett vidvinkligt objektiv är mer förlåtande än ett teleobjektiv. 
Om ditt motiv är på riktigt nära håll så kräver det exaktare inställning än om det är på långt avstånd.
Bländaren har betydelse eftersom ett högt bländartal (över bländare 8) ger ett större skärpedjup. Att förlita sig till ett stort skärpedjup är dock lite bedrägligt eftersom kärnskärpan alltid finns där. Enligt min mening är skärpedjupet i detta sammanhang bonus. Skärpan skall sitta på rätt avstånd.

Det här avsnittet är inte är inte riktigt hela sanningen men jag tror att du fått nog att arbeta med. Framöver kommer vi att titta närmare hur alla de funktioner som jag försökt förklara samverkar och kan utnyttjas.
Din uppgift blir att söka rätt på vilka olika fokuseringsmetoder din kamera har och hur många fokuspunkter som finns i kameran. 

  

onsdag 9 april 2014

Tiden

Tiden eller tidsinställningen är den tredje variabeln du måste bemästra för att i alla lägen kunna exponera dina bilder rätt. Exponera innebär här att du får både ljusa och mörka delar av bilden som du vill ha dem och att du får skarpa bilder eller suddiga bilder om det är ditt mål.
Slutaren kallas det som styr den tid du släpper in ljus till sensorn i kameran.
I dagen systemkameror består slutaren av två "skjutdörrar" framför sensorn. Du behöver inte fundera så mycket över den rent mekaniska konstrutionen men att förstå hur dörrarna fungerar är nödvändigt, men om det strax.

ISO, bländare har samma förhållande inbördes och om vi tittar på de normala grundläggande slutartiderna som finns i kameran så är sammanhanget tydligt.
Din skala för slutartider ser ut på liknade sätt som ISO och bländare.
En typisk skala ser ut så här
1-1/2-1/4-1/8-1/15-1/30-1/60-1/125-1/250-1/500-1/1000-1/2000

I regel anger man slutartiden lite enklare i språkbruket.
1/30 blir en trettiondedels sekund, 1/125 blir en hundratjugofemtedels sekund. Jag tror du förstår hur förenklingen uttrycks i dagligt tal.
Det finns en tidsinställning till och den heter B.
B härstammar från den tiden fotografen hade en liten luftfylld boll kopplad till kameran. När fotografen klämde på bollen öppnade slutaren sig och när han släppte bollen stängde slutaren sig.
Även idag utan boll öppnar sig slutaren sig när du trycker på avtryckaren och när du släpper avtrycken stängs den.
Det finns ibland också en tidsinställning som kallas T även den inställningen är från Hedenhös tid.
Du trycker på avtryckaren och slutaren öppnar sig, du trycker på avtryckaren och slutaren stänger sig.

Då tar vi lite om slutarens funktion.
Vid de längre slutartiderna öppnar sig den ena dörren och släpper in ljus till sensorn, strax därefter stänger den andra dörren av ljuset till sensorn. Ljusinsläppet är alltså helt öppet.
Vid kortare slutartider så öppnar den ena dörren sig men innan den är helt öppen så börjar den andra dörren att stänga sig. Man kan alltså säga att det är en liten öppen ljusspringa som förflyttar sig över sensorn. Dörren är aldrig helt öppen. Det här har stor betydelse vid blixtfotografering och detta förklarar jag senare i kursen.

Det finns tyvärr ingen genväg genom kamerans automatik eller olika program för att ta bilder i alla de situationer som ger dig perfekta bilder. Du måste förstå sambanden mellan ISO, bländare och tid.
Det finns tyvärr inte heller någon snabbkurs som kan förklara allt på några få rader. Vill du ta bättre bilder måste du ta kommandot över kameran.

Förhållandet mellan ISO, bländare och slutartid är i grunden lätt att förstå men kan kräva lite tänkande innan det är fullt klart.
ISO 100, bländare 8 och en slutartid på 1/125 ger samma ljusinsläpp som ISO 200, bländare 11 och 1/125. Sensorn har en större känslighet men objektivets bländare är hälften så stor och släpper alltså in mindre ljus och  detta tar ut varandra.

Slutartiden har stor betydelse för dina bilder i många situationer. Till ett motiv som rör sig snabbt måste du välja en snabb slutartid. Ett springande barn exempelvis kräver minst 1/500, en flygande fågel kräver säkert 1/1000.
Om du vill fotografera ett rinnande vatten så får du det där mjuka vattnet när du väljer en lång slutartid. Kanske 1/15 eller 1/8.

Det finns ett inte oväsentligt problem med långa slutartider, det är svårt att hålla kameran stilla. Ett riktmärke kan vara att den längsta tiden det går att hålla stilla är lika med objektivets brännvidd. Ett 50 millimeterns objektiv kräver minst slutartiden 1/60, ett 100 millimeters objektiv kräver 1/125.
Med träning och rätt grepp om kameran går det att tänja lite på den regeln och dagens bildstabilisering i kamera eller objektiv är en god hjälp men inget att förlita sig på fullt ut. Den bästa lösningen vid långa slutartider är ett bra stativ för kameran.

Dina uppgifter i detta avsnitt är att ta reda på hur din kameras slutarskala ser ut. Vilken är den snabbaste slutartiden? Hur ändrar du lättast din slutartid?
Ta några bilder med långa slutartider, börja vid 1/60 och gå ner till 1/8 med en brännvidd runt 50 mm. Lägg över bilderna i datorn och kontrollera skärpan.
Testa gärna hur snabba slutartider som krävs för olika rörliga motiv.
Genom dessa övningar vet du i framtiden ungefär hur du styr dina slutartider.